• 20. januar 2020


Eleverne fra 4.a var i matematik timen på besøg på 9. årgang. Her lærte de store elever fra 9. årgang eleverne fra 4.a noget om, hvordan man arbejder med brøker.