• 26. januar 2017

Emnedage om kroppen på Annekset


0. klasserne afholder i disse dage emnedage om kroppen.

Der bliver bl.a. arbejdet med de 5 sanser (smags-, lugte-, føle-, syns- og høresansen). Der bliver smagt på både sødt, surt og bittert, gættet forskellige lyde, lavet huskelege, taget fodbad og danset.

Nogle sjove, anderledes og lærerige dage for alle.