• 5. november 2019

Elever og lærere fra 0. årgang har i disse dage afholdt nogle spændende emnedage om kroppen.

Der blev bl.a. arbejdet med de 5 sanser (smags-, lugte-, føle-, syns- og høresansen). Der blev smagt på både sødt, surt og bittert, tegnet, taget fodbad, sunget sange og lavet tallege. 

Nogle sjove, anderledes og lærerige dage for alle eleverne, som arbejdede sammen på tværs af klasserne.