• 5. oktober 2018


Eleverne fra 2. årgang deltog i denne uge i en temadag om brandsikkerhed for skolebørn. Der var undervisning og øvelser for eleverne i forebyggelse og bekæmpelse af brand. En spændende dag for alle deltagere.