• 4. juni 2020


Eleverne fra 3.c har taget udfordringen op i dansk og matematik, og har været på stenjagt i skolegården. 

På den ene side af stenene er der angivet et regnestykke, og på den anden side er der et dansk ord. På den måde kan stenene bruges til at træne de 4 regnearter, og de kan bruges til at lave hente-diktat. 

Øvelsen består i at gå hen til stenen, huske opgaven, og tilbage til sit papir og løse opgaven/stave ordet. 

En sjov og anderledes form for ude-undervisning.