• 2. juni 2022


4.a har afholdt to emnedage om Grønland, herunder om fangerlivet i Grønland. 

Det har været to gode dage med faglig fordybelse i fagene dansk, matematik og Natur og Teknologi. Særligt filmen ”Drengen der ville gøre det umulige”, gjorde stort indtryk på eleverne, hvor filmens budskaber bl.a. var tro på dig selv, og man kan, hvad man vil. Klassen kan arbejde videre med filmens budskaber.

Derudover har eleverne brugt kroppen til yoga med temaet ”Havets Moder” - en grønlandsk saga. Der har været fokus på klasseundervisning og samarbejde, og vi har arbejdet ud fra en projektorienteret tilgang, som blev afsluttet med flotte PowerPoint fremlæggelser og kreative produkter.

Eleverne har været engagerede begge dage.

Se billederne i galleriet